10 Eylül 2009 Perşembe

.:: RİSALET-İ EVVELİHA / رساله اولها ::.

Yazma / Baskı : Yazma (مخطوط)
Arşiv Numarası : -
Sınıflama/Yer : Konuya Göre değişken
Yer Numarası/Demirbaş : 001591
Ö.Arşiv No : 0027
Eser Adı : Risalet-i Evveliha / رساله اولها 
Yazar Adı : Konulara göre değişken
Müstensih :
Konu :
Havvas, Kaside, Esmaül Hüsna, Esma, Evrad, Kalem
Dili : Arapça (عربي)

İstinsah Tarihi Hicri ( Miladi ) : -
Boyut (Dış-İç) : 208x145

Yaprak : 117 Sayfa
Satır : 11
Yazı Türü : Nesih (نسخ)
Kağıt türü : -
Notlar : İçinde bir çok risale barındırmaktadır. Sınıflama/Yer numaralarına göre risalelerin isimleri ve yazarları şu şekildedir:
* 297.7 / El-Evrad / Muhyiddin Abdülkadir b. Musa b. Abdullah el-Geylani / 1-23 Vr.
* 892.7 / Kasidetü'l-Bürde / Şerefüddin Muhammed b. Said b. Hammad el-Misri el-Busiri / 24-31 Vr.
* 297.4 / Kasidetü Bed'i'l-Emali  / Siracüddin Ali b. Osman b. Muhammed el-Fergani el-Uşi / 31-34 Vr.
* 892.7 / Kasidetü't-Tantaraniye / Muinüddin Ahmed b. Abdürrezzak el-Bağdadi et-Tantarani / 34-35 Vr.
* 133. / Havassü'l-Esmai'l-Hüsna / Şücaüddin İlyas b. İsa b. Mecdüddin es-Saruhani el-Akhisari / 36-41 Vr.
* 297.7 / İ'tisamname-i Şeyh Ekber / Muhyiddin Muhammed b. Ali et-Tai el-Endelüsi İbn Arabi / 41-42 Vr.
* 297.7 / Kaside Tevessüliyye / Abdülvahid / 42-43 Vr.
* 297/3 / Akidetü'l-İman / - / 43-45 Vr.
* 892.7 / Es-Salevatü'l-Mudariyye / Şerefüddin Muhammed b. Said b. Hammad el-Misri el-Busiri / 45-46 Vr.
* 892.7 / Kasidetü'l-Fethiyye / İbnü'l-Mutevvic / 46-52 Vr.
* 297.3 / Da'vetü'l-Besmele / - / 52-56 Vr.
* 297.9 / Esmaü'l-Mürselin / - / 56-59 Vr.
Referans : -

Eserin Bulunduğu Arşivler : Kütüphaneler : Süleymaniye Kütüphanesi Laleli
Not: Resimler başka bir yabancı siteden referans olarak alınmıştır. Satış amaçlı değil. Bilgilendirme amaçlı konulmuştur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖRNEK RESİMLER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder